Siirry sisältöön

Asiakasvastuu 2023

Lämmitämme Hyvinkäätä vastuullisesti

Päätehtävämme on pitää Hyvinkää lämpimänä hyödyntäen ekologisia lämmönlähteitä. Tavoitteenamme on myös varmistaa lämmön kohtuullinen hinnoittelu asiakkaillemme. Lämmönjakelun häiriöttömyys on toimintamme keskeinen lähtökohta, ja ylläpidämme lämmöntuotannon varakapasiteettia niin että pystymme varmistamaan lämmön toimituksen Hyvinkäällä kaikissa tilanteissa. Kaukolämmön toimitusvarmuus Hyvinkäällä on 99,99 %.

Hyvinkään Lämpövoiman vahvuus on aina ollut laaja ja kattava asiakaspalvelu kaikissa kiinteistön lämmitykseen liittyvissä palveluissa. Veloituksettomat palvelumme sisältävät vikailmoituspalvelun (24/7), käytönopastuksen kuin myös Hyvinkään kaupunkikonsernin kanssa yhteistyössä toteutetun EnergiaHelppi-energianeuvontapalvelun. Sloganimme mukaisesti ”Palvelemme sinua lämmöllä”.

kaksi asentajaa tutkii kaukolämpölaitteistoa
Hinnastot

Tekoäly apuna energiatehokkuuspalvelujen tuotekehityksessä

Tuotekehityksessä keskityttiin nykyaikaisen AI-analytiikan ja kaupunkikonsernin uuden, edistyksellisen tiedonsiirtoteknologian mahdollistamien tuotteiden ja palvelujen kehitykseen sekä uusien 2024 lanseerattavien palvelutuotteiden tuotteistamiseen. Uudet palvelutuotteet liittyvät keskeisesti 2024 alussa muuttuvaan pelastuslakiin, olosuhdemittaustekniikoihin ja älykkäisiin lämmönjakolaitteisiin joiden avulla AI-analytiikan ja kohdekohtaisen mittaamisen tuottamaa tietoa hyödynnetään kulutusjouston ja huipputehon sekä energian käytön optimointiin. Samaan aikaan on toteutettu jo myynnissä ja tuotannossa olevien tuotteiden ja palvelujen jatkuvaa parantamista parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen aikaansaamiseksi kustannustehokkaalla ja laadukkaalla tavalla.

Suuri asiakkaamme Ahlsell panostaa hiilineutraaliin ja alkuperätakuutodennettuun lämpöön

Ahlsell toteuttaa historiansa suurimman investoinnin Hyvinkäälle Kallionopossa sijaitsevaan logistiikkakeskukseen. Laajennushanke kasvattaa logistiikkakeskuksen pinta-alaa 50 %:lla ja nostaa varastoautomaation volyymin kaksinkertaiseksi.

Hyvinkään Lämpövoima luopuu samalla öljyn käytöstä Kallionopon alueen lämmöntuotannossa, ja korvaa fossiiliset polttoaineet ilma-vesilämpöpumpuilla. Investoinnin valmistuttua Ahlsellille toimitettava lämpö on kokonaan alkuperävarmennettua ja uusiutuvilla lämmönlähteillä tuotettua.

 

lämmön alkuperätakuutodistuksen kuvituskuva

100%:sti uusiutuva lämpö kasvatti suosiotaan Hyvinkäällä

Suurin osa uusista kaukolämpötuotteistamme on tuotettu 100 :%sti uusiutuvilla lämmönlähteillä. Kokonaan uusiutuvien lämpötuotteiden suosio on kasvanut merkittävästi. Asiakas saa meiltä halutessaan todistuksen, että asiakkaan kiinteistössä käytetty lämpö on tuotettu kokonaan uusiutuvasti ja varmennettu alkuperätakuujärjestelmän avulla. Uusiutuvien kaukolämpötuotteiden CO2-päästö on pyöreät 0.

Älylämmönjakokeskuksen pilotointi Hyvinkäällä

Hyvinkään Lämpövoima jatkaa tuotekehitystä älykkäiden lämmitysratkaisuiden parissa tänäkin vuonna ja aikoo tuoda vuoden 2023 loppuun mennessä tuotevalikoimaansa älykkäät lämmönjakokeskukset. Älykäs lämmönjako on suunnattu suuriin ja keskisuuriin kiinteistöihin.

Älykäs lämmönjakokeskus on jo otettu käyttöön muutamissa kiinteistöissä Hyvinkään alueella. Älylämmönjakokeskus tuo hyötyjä sekä kiinteistölle että energiayhtiölle.

helikopteri lentää auringonlaskun aikaan kaupungin yllä

Kaukolämpöverkon kuvaukset helikopterilla

Hyvinkään alueella kaukolämmön toimitusvarmuutta varmistettiin syksyllä 2023 kuvaamalla kaukolämpöverkkoa lämpökameran ja helikopterin avulla. Lämpökamerakuvien ja niihin perustuvien analyysien avulla tutkitaan maanpinnan lämpötilaeroja mahdollisten lämpö- ja vesivuotojen sekä eristevauriokohtien paikantamiseksi. Menetelmä on osoittautunut erittäin tehokkaaksi Hyvinkään maaperällä verrattaessa sitä aistinvaraiseen havainnointiin katutasolta.

Saneerasimme suunnitellusti kaukolämpöverkkoa kevään ja kesän 2023 aikana

Hakalanmäessä kohteina olivat Karhunkadun kaksi vanhaa runkolinjaosuutta. Saukonkadulta Poronkujan puistoon kulkeva runkolinja sekä Poronkadulla kulkeva runkolinjan osuus. Saneerauksessa uusittiin lähtökohtaisesti vain runkolinjat, mutta myös taloliittymiä, mikäli putken kunto sitä edellytti.

Urheilukadulla saneerattiin runkolinjan osuus, joka kulkee Kauppalankadun risteyksestä Donnerinkadun alkuun asti.