Siirry sisältöön

Vuoden 2023 kohokohdat

Hyvinkään Lämpövoimalle 7,7 milj. euron investointituki lämmön kausivarastohankkeeseen

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Hyvinkään Lämpövoimalle investointitukea noin 7,7 milj. euroa hankkeeseen, jossa rakennetaan suuri lämmön kausivarasto Hyvinkään Kulomäkeen käytöstä poistetulle sorakuopalle. Hankkeen valmistelu etenee vauhdikkaasti, ja rakentamaan on tarkoitus päästä loppuvuodesta 2024 kaavoitus- ja luvitusprosessien valmistuttua.

Investoimme uusiutuvaa lämpöä tuottavaan sähkökattilaan

Hyvinkään Lämpövoima rakentaa 20 MW:n sähkökattilan Sahanmäkeen. Sähkökattila on osa yhtiön hiilineutraalisuusstrategiaa, joka tähtää fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen kokonaan uusiutuvasti tuotetulla lämmöllä. Sähkökattila pienentää päästöjen lisäksi myös lämmön hankinnan kustannuksia. Sähkökattilalla tuotettava uusiutuva lämpö pienentää fossiilisten polttoaineiden osuuden Hyvinkäällä enää vain 5 %:in.

 

 

Innovatiivinen palovaroittimien etävalvontaratkaisu asiakkaille

Osana aktiivista tuotekehitystä toimme vuoden 2023 lopussa markkinoille uuden palovaroittiien etävalvontaratkaisun asiakkaille. Palvelu on tarjolla sekä hyvinkäällä että koko Suomessa. Palovaroittimien etävalvontaratkaisun avulla kiinteistöt pystyvät helposti ja kustannustehokkaasti täyttämään uuden pelastuslain vaatimukset, joissa palovaroittimet ja niiden valvonta siirtyvät huoneiston omistajalta kiinteistön vastuulle.

Uusi innovatiivinen palvelumme ratkaisee sekä palovaroittimien lakisääteiset velvoitteet, että tarjoaa kiinteistöille samalla mahdolllsuuden mitata 24/7 huoneistojen olosuhteita, kuten lämpötiloja ja sisäilman suhteellista kosteutta. Olosuhdeanturoinnin ja kehittyneen data-analytiikan avulla saadaan tarkka näkymä siitä, kuinka energiatehokkaasti kiinteistön lämmitysjärjestelmä toimii.

Toimme markkinoille uuden Älylämmönjakokeskus palveluna -tuotteen

Hyvinkään Lämpövoima on jatkanut tuotekehitystä ja pilotointia älykkäiden lämmitysratkaisuiden parissa. Pilottiasiakkaiden ja laitevalmistajien kanssa saamamme positiivisen kokemuksen myötä tuomme vuoden 2024 alusta alkaen markkinoille uuden Älylämmönjakokeskus palveluna-tuotteen.

Palvelumalli toimitetaan sekä kaukolämmönjakolaitteiden saneerauskohteisiin että uudisrakennuksiin ja sopii parhaiten teholtaan suurille ja keskisuurille kaukolämmön käyttäjille alkaen noin sadan kiloWatin lämmitystehosta.

 

Kustannustehokas ja helppokäyttöinen etäluentapalvelu taloyhtiöille

Tarjosimme uutena palveluna taloyhtiöille mittauspalveluja, joilla voidaan langattomasti lukea lämpö-, vesi- ja sähkömittauksia. Palvelun avulla taloyhtiöissä voidaan toteuttaa helposti ja edullisesti esim. vedenkulutuksen etäluenta huoneistokohtaisesti.

Meiltä saa kokonaispalveluna tarvittavat mittarit, langattoman tiedonsiirron ja mittarin luennan halutulla aikavälillä sekä lukemien tiedonsiirron haluttuihin järjestelmiin. Uuden palvelun avulla taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden on helppo hoitaa myös kiristyvät energian- ja vedenkäytön raportointivelvoitteet.

 

Kuvia etäluentaverkon asennuksesta

Lämpöpumput Kallionopon aluelämpöverkkoon

Syksyllä 2023 otettiin tuotantokäyttöön yhtiön ensimmäiset vesi-ilmalämpöpumput Kallionopon aluelämpöverkossa. Lämpöpumppujen teho on yhteensä 180 kW. Lämpöpumppujen avulla Kallionopon verkossa pystytään luopumaan öljyn käytöstä lämmöntuotannossa, ja Kallionopossa tuotettu lämpö on kokonaan uusiutuvaa. Kesäaikana alueen lämmitystarve pystytään hoitamaan kokonaan lämpöpumpuilla. Kallionopon alueella pudotetaan myös kaukolämpöverkon lämpötilaa 20-30 astetta tavoitteena parantaa verkon energiatehokkuutta. Samalla asiakaskiinteistöjen laitteet otetaan Lämpövoiman jatkuvaan etävalvontaan.

Hankimme laivalastin pellettiä

Hyvinkään Lämpövoima otti omaan hoitoonsa koko biopolttoainelogistiikan toimitusketjuista ja varastoinnista lähtien. Yhtiö sopi joulukuussa 2022 pellettien toimituksesta laivalla vuoden 2023 käyttötarvetta varten. Pellettilaiva saapui sovitusti 9.1.2023 Inkoon satamaan, josta se purettiin varastoihin kahden päivän aikana.  Osana omaa pellettihankintaansa, Hyvinkään Lämpövoima toi samalla laivalla pienemmät pellettierät myytäväksi myös kahdelle muulle energiayhtiölle, joilla on ollut haasteita pellettien hankinnassa. Kesällä 2023 kotimaisen pelletin saatavuus parantui jälleen ja HLV:llä solmittiin pellettisopimus kotimaisen pellettitoimittajan kanssa.

Kaikki hankitut pelletit täyttävät biomassalle asetetut kestävyyskriteerit. EU RED II direktiivin mukaiset vaatimukset biomassapolttoaineiden kestävyydelle astuivat voimaan vuoden 2023 alusta ja Hyvinkään Lämpövoimalla on otettu käyttöön näiden vaatimusten mukainen yhtiökohtainen kestävyysjärjestelmä tammikuussa 2023. Käyttöönotetun kestävyysjärjestelmän myötä HLV:n tulee tehdä käyttämistään pellettieristä kestävyysselitys vuosittain. Ensimmäinen kestävyysselvitys tehtiin alkuvuonna 2024 ja sillä todennettiin vuoden 2023 käytetyt pelletit kestäviksi.