Ympäristö - energiatehokkuutta ja -säästöä

Ympäristöystävällisyys on yksi Hyvinkään Lämpövoima Oy:n perusarvoista. Vähäpäästöisellä ja energiatehokkaalla tuotannolla ja jakelulla sekä auttamalla asiakkaitamme rakennusten energiankäytön seurannassa ja käytön optimoinnissa saavutamme yhdessä asiakkaidemme kanssa parhaan lopputuloksen Hyvinkään ympäristön kannalta.

Ympäristö

Seuraamalla ja analysoimalla aktiivisesti energiankulutusta ja kulutustottumuksiasi sekä optimoimalla energiankäyttöä näiden perusteella saavutat rakennuksen energiansäästön kannalta parhaan lopputuloksen. Isommissa toimenpiteissä, kuten laiteuusinnoissa, kannattaa kääntyä asiantuntijoiden puoleen. Myös Lämpövoiman asiakaspalvelu auttaa energiansäästöön liittyvissä kysymyksissä. 

Alta löytyvien energiansäästövinkkien avulla pääset alkuun energiansäästössä. Tutustu myös energiansäästövinkkeihin ja palveluihin Motivan sivuilla.

Seuraa kulutusta

 • Lämmönkulutuksesi selviää kuukausittain lämpölaskustasi, Online-palvelusta ja kulutusraporteilta.

 • Halutessasi voit milloin tahansa käydä lukemassa mittarilukeman kaukolämmön energialaskurilta, joka löytyy mittauskeskukselta.

 • Selvitä mahdollisten kulutuspoikkeamien syyt. Tarvittaessa asiakaspalvelumme auttaa poikkeamien syiden selvittämisessä.

 • Seuraa myös sähkön ja veden kulutusta.

Vältä ylilämmitystä

 • Tasaiset huonelämpötilat, hanki lämpömittari kaikkiin huoneisiin oleskelualueelle, ei ulkoseinälle.

 • Lämmitys tilojen tarpeen ja käytön mukaan, esimerkiksi varastoissa ja autotalleissa riittää alennettu lämpötila.

 • Yhden asteen pudotus sisälämpötilassa vastaa 5 % pudotusta energian kulutuksessa. Suositellut sisälämpötilat ovat asuin- ja toimistohuoneissa 20 - 22 °C, myymälöissä, työhuoneissa ja teollisuustiloissa 18 °C, lämpimissä varastoissa 12 °C ja autotalleissa 5 °C.

Nopea ja tehokas tuuletus

 • Tuuleta mieluiten ristivedolla ja sulje ikkunat tuuletuksen jälkeen.

Käytä vettä viisaasti

 • Älä turhaan laske vettä vesipisteistä ja esimerkiksi saippuoinnin ajaksi voit sulkea suihkun.

 • Seuraa veden kulutusta, lämpimän käyttöveden osuus energian kulutuksessa on n. 30 %.

Tekniikka kuntoon

 • Varmista lämmityksen säätöautomatiikan ja termostaattien oikea toiminta ja säätökäyrän asetukset. Lämmönjakokeskuksen mukana on toimitettu käyttöohjeet. Tarvittaessa asiakaspalvelumme auttaa käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

 • Riippuen lämmityksen säätöautomatiikasta voit ottaa yöpudotuksen käyttöön.

 • Huollata vuotavat vesikalusteet kuntoon, erityisesti wc-istuin voi vuotaa huomaamatta.

 • Huolla säännöllisesti ilmanvaihtokojeesi suodattimet sekä varmista lämmön talteenoton toiminta.

 • Tiivistä vuotavat ikkunat tai ulko-ovien karmit.


Kaukolämpö on yksi ympäristöystävällisimmistä rakennusten ja kotien lämmitysmuodoista. Se ei aiheuta päästöjä ilmaan ja maaperään kodin ympäristössä, eikä lisää yhteiskunnan jätemäärää. Samalla sinun ei myöskään tarvitse sitoutua fossiilisten polttoaineiden käyttöön kotisi lämmittämisessä. 

Kaukolämpö rakennuskohtaisena lämmitysmuotona ei perustu polttamiseen, jolloin se ei myöskään aiheuta pienhiukkaspäästöjä kotisi ja sen lähiympäristöön. Kaukolämpö soveltuu sellaisenaan käytettäväksi alueilla, joiden ekosysteemi on herkkä maaperän pilaantumiselle. Kaukolämpöverkossa ja siinä kiertävässä kaukolämpövedessä ei ole maaperälle haitallisia ja vaarallisia yhdisteitä. Se soveltuu myös sellaisenaan esimerkiksi laajassa mittakaavassa pohjavesialueille.

Kaukolämpölaitteissa käytetyt materiaalit ovat kestäviä ja pitkäikäisiä. Tyypillisesti kaukolämpölaitteiden käyttöikä on kymmeniä vuosia ja ne on valmistettu helposti kierrätettävistä materiaaleista. Laitteet eivät myöskään sisällä ympäristölle haitallisia ja vaarallisia kiertoaineita yhdisteitä. 


Hyvinkää-Riihimäki alueelta löytyy hyödyntävä energiajärjestelmä, jossa jätteenkäsittelyn yhteydessä vapautuva hukkaenergia otetaan talteen kaukolämmöksi ja sähköksi. Tämän kaltainen yhteistuotantoa hyödyntävä energiajärjestelmä on yksi maailman energiatehokkaimmista.

Hyvinkään Lämpövoima on ollut vuosia sitoutunut valtakunnallisiin energiatehokkuussopimuksiin ja yhtiö on myös jatkossa mukana energiantehokkuussopimuksessa vuosina 2017-2025. HLV tekee jatkuvaa työtä energiansäästön eteen tuotantolaitosten ja jakeluverkon parissa sekä auttaa asiakkaita rakennusten energiansäästössä. Hyödynnettäväksi haetaan uusia hukkalämmön lähteitä, tuotantolaitosten ja jakeluverkon toimintaa optimoidaan sekä jakeluverkon häviöitä pienennetään uusimalla putkistoa nykyaikaiselle eristeelle. 


Kaukolämpö on yksi maailman ympäristöystävällisimmistä energiajärjestelmistä. Sen aiheuttamat päästöt ilmaan ovat vuosien saatossa pudonneet murto-osaan alkuperäisestä. Kaukolämmöstä ei aiheudu myöskään haittaa maaperälle, koska kaukolämpövesi on ympäristölle vaaratonta ja polttoaineiden varastoinnissa on varauduttu estämään vuodot maaperään. Kaukolämmöstä ei myöskään synny ylimääräistä hyödyntämättömäksi kelpaavaa jätettä.

Suurin osa Lämpövoiman toimittamasta kaukolämmöstä perustuu jätteenkäsittelyn yhteydessä talteen otettavaan Ekolämpöön. Ekolämpö on merkittävästi vähentänyt kaukolämmön tuotannossa käytettävien fossiilisten polttoaineiden osuutta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Samassa ajassa tuotannon hiilidioksidipäästöt ovat pudonneet murto-osaan.

Myös oma tuotanto nojaa suurelta osin uusiutuviin biopolttoaineisiin. Fossiilisia polttoaineita on korvattu puupelleteillä vuonna 2015 Veikkariin rakennetulla puupellettilämpökeskuksella. Sahanmäen lämpökeskuksella on hyödynnetty vuodesta 1994 alkaen biokaasua ja siirrettyä siitä vapautuva lämpöenergia kaukolämpöverkkoon. Tämän avulla Kiertokapulan kaatopaikalta muuten ilmakehään vapautuvat metaanipäästöt on onnistuttu muuttamaan ilmekehälle metaania vähäpäästöisemmäksi kasvihuonekaasuksi hiilidioksidiksi.

Huippu- ja varapolttoaineena toimii maakaasu, jonka hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöt ovat fossiilista polttoaineista selkeästi vähäisimmät. Vähäisissä määrin varapolttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä, mikä on korvannut ympäristöystävällisempänä polttoaineena aiemmin käytetyn raskaan polttoöljyn. Öljysäiliöt sekä niihin liittyvät öljyn siirtojärjestelmät on muutettu vastaamaan kevyenpolttoöljyn käsittelylle asetettuja ympäristövaatimuksia.